Novinky

Kontaktný formulár len pre klientov BD Petržalka

Kontaktný formulár bol vytvorený len pre klientov BD Petržalka za účelom efektívnejšej komunikácie a uľahčenie niektorých úkonov, ktoré naši klienti využívajú.

Viac informácií

Voľné nebytové priestory

Viac informácií

Otvárame bránu pre ďalšie bytové domy

Viac informácií

Oznámenie o čerpaní dovolenky

Viac informácií

OZNÁMENIE

BD Petržalka realizuje výberové konanie na výber dodávateľa na výmenu bytových vodomerov teplej a studenej vody v administratívnej budove a v bytových domoch vo vlastníctve a správe BD Petržalka.
Podrobné informácie v prílohe.

Výberové konanie na výber dodávateľa

Príloha č. 1 tabuľka k výberovému konaniu

Klientske centrum

Od 1.3.2017 je otvorené denne v čase:
Po-St: 8:00 – 16:00
Št: 8:00 – 17:00
Pi: 8:00 – 12:00
Obedová prestávka: 12:00 – 13:00
Telefonický kontakt: 02/21 008 104 (105)

Viac informácií

Dostali ste registračný kód?

Pokračujte na portál poschodoch.sk

Viac informácií

Oznámenie o zmene HAVARIJNEJ SLUŽBY od 1. 12. 2019

Viac informácií

Pošta pre BD-P

BD Petržalka touto cestou oznamuje, že osobné doručenie pošty pre BD-P je možné formou vloženia do poštovej schránky priamo pri vstupe BD-P v rámci otváracích hodín. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spolu to zvládneme.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Vážení vlastníci,

v bytových domoch, kde došlo k schváleniu aktuálnej Zmluvy o výkone správy (rok 2019-2020) s Bytovým družstvom Petržalka ste iste postrehli ustanovenie čl. 10 zmluvy, v ktorom sa pre vlastníkov otvára možnosť komunikovať so správcom výlučne elektronickou formou – e-mailom. Za týmto účelom má každý vlastník možnosť uzavrieť s Bytovým družstvom Petržalka individuálnu zmluvu o elektronickej komunikácii.

Viac informácií

OZNAM

Informácia o termíne nahlásenia počtu osôb bývajúcich v byte

Viac informácií

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov považovaný za služby vykonávané družstvom nad rámec poplatkov za výkon správy.

Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Viac informácií