Novinky

Klientske centrum

Od 1.3.2017 je otvorené denne v čase:
Po-St: 8:00 – 16:00
Št: 8:00 – 17:00
Pi: 8:00 – 12:00
Obedová prestávka: 12:00 – 13:00
Telefonický kontakt: 02/21 008 104 (105), 0905 962 349, 0905 961 417

Viac informácií

Kontaktný formulár len pre klientov BD Petržalka

Kontaktný formulár bol vytvorený len pre klientov BD Petržalka za účelom efektívnejšej komunikácie a uľahčenie niektorých úkonov, ktoré naši klienti využívajú.

Viac informácií

Oznámenie o čerpaní dovolenky

Viac informácií

OZNÁMENIE

V dňoch 26. až 28. 7. 2022 nebude na klientskom centre a v pokladnici BD Petržalka možnosť vybaviť Vaše požiadavky z dôvodu zabezpečenia prác spojených s výmenou servera. (Nebudú fungovať počítače, emaily a čiastočne telefóny. Prosíme uprednostniť kontakty na mobilné telefóny.)

Ospravedlňujeme sa Vám za tento výpadok.

Veríme, že aj tento krok prispeje k lepšej spolupráci vlastníkov/nájomcov bytov v spravovaných bytových domoch a družstva.

Voľné nebytové priestory

Viac informácií

Otvárame bránu pre ďalšie bytové domy

Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Viac informácií

Dostali ste registračný kód?

Pokračujte na portál poschodoch.sk

Viac informácií

Oznámenie o zmene HAVARIJNEJ SLUŽBY od 1. 12. 2019

Viac informácií

Pošta pre BD-P

BD Petržalka touto cestou oznamuje, že osobné doručenie pošty pre BD-P je možné formou vloženia do poštovej schránky priamo pri vstupe BD-P v rámci otváracích hodín. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spolu to zvládneme.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Vážení vlastníci,

v bytových domoch, kde došlo k schváleniu aktuálnej Zmluvy o výkone správy (rok 2019-2020) s Bytovým družstvom Petržalka ste iste postrehli ustanovenie čl. 10 zmluvy, v ktorom sa pre vlastníkov otvára možnosť komunikovať so správcom výlučne elektronickou formou – e-mailom. Za týmto účelom má každý vlastník možnosť uzavrieť s Bytovým družstvom Petržalka individuálnu zmluvu o elektronickej komunikácii.

Viac informácií

OZNAM

Informácia o termíne nahlásenia počtu osôb bývajúcich v byte

Viac informácií

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov považovaný za služby vykonávané družstvom nad rámec poplatkov za výkon správy.

Viac informácií