Dražby

  

Uznesenie ZD BD Petržalka č. 13/10

Bytové družstvo Petržalka z dražby pohľadávky viažucej sa k jednému bytu dosiahlo za rok 2022 čistý výnos vo výške 199 851,01 €.