Dražby

  

Uznesenie ZD BD Petržalka č. 13/10

Bytové družstvo Petržalka dosiahlo za rok 2021 z dražby viažucej sa k družstevnému bytu – garzónky čistý výnos vo výške  88 272,75 €.