Dražby

  

Uznesenie ZD BD Petržalka č. 13/10

Bytové družstvo Petržalka z dražieb pohľadávok viažucich sa k počtu 2 bytov dosiahlo za rok 2020 čistý výnos vo výške 311 549,29 €.