Dražby

 

Dňa 3.12.2020 a 17.12.2020 sa uskutočnia dražby. VIAC INFORMÁCIÍ

 

Uznesenie ZD BD Petržalka č. 13/10

Bytové družstvo Petržalka z dražieb pohľadávok viažucich sa k počtu 2 bytov dosiahlo za rok 2020 čistý výnos vo výške 311 549,29 €.