Dražby

  

Oznam o dražbách

Uznesenie ZD BD Petržalka č. 13/10

Bytové družstvo Petržalka z dražby pohľadávky viažucej sa k dvom bytom dosiahlo za rok 2023 čistý výnos vo výške 300 046,51 €.