Elektronická komunikácia

Vážení vlastníci,

v bytových domoch, kde došlo k schváleniu aktuálnej Zmluvy o výkone správy (rok 2019-2020) s Bytovým družstvom Petržalka ste iste postrehli ustanovenie čl. 10 zmluvy, v ktorom sa pre vlastníkov otvára možnosť komunikovať so správcom výlučne elektronickou formou – e-mailom. Za týmto účelom má každý vlastník možnosť uzavrieť s Bytovým družstvom Petržalka individuálnu zmluvu o elektronickej komunikácii.

Predmetom zmluvy je:

  • zasielanie všetkej dokumentácie týkajúcej sa správy bytu vo vlastníctve vlastníka na vlastníkom bytu určenú e-mailovú adresu
  • správca sa zaväzuje prijať od vlastníka žiadosti zaslané prostredníctvom e-mailu tak, akoby tieto žiadosti predložil vlastník bytu písomne
  • aktivácia služby (možnosť elektronickej komunikácie) bude zabezpečená do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy vlastníkom
  • možnosť zmluvu kedykoľvek elektronicky vypovedať bez uvedenia dôvodu s účinnosťou odo dňa doručenia výpovede a vrátiť sa k doručovaniu podľa zmluvy o výkone správy a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Uzavretie zmluvy o elektronickej komunikácii a služby, ktoré sú jej predmetom, sú bezplatné.

Text zmluvy máte možnosť vidieť TU

Zmluvu o elektronickej komunikácii uzavriete nasledovne:

  1. Vyplňte náš kontaktný formulár s požadovanými údajmi. Variabilný symbol (VS) nájdete na každom vyúčtovaní alebo predpise mesačných preddavkov.
  2. Odošlite formulár.
  3. Klientske centrum BD Petržalka, Vás bude v priebehu niekoľkých dní kontaktovať, aby ste sa dostavili k podpisu zmluvy v znení vyššie.
  4. Po podpise zmluvy dostanete jedno originálne vyhotovenie a o aktivácii služby budete informovaní e-mailom do piatich dní.

 

 

Bytové družstvo Petržalka