Uznesenia zhromaždenia delegátov

rok 2022

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 30.4.2022

Protokol o výsledku doplňujúcich volieb člena PD BD Petržalka a člena KK BD Petržalka, ktoré sa uskutočnili na ZD BD Petržalka, ktoré sa konalo dňa 30.4.2022

rok 2021

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 15.5.2021

Protokol o výsledku volieb členov VK, predsedu BD Petržalka, členov PD BD Petržalka a členov KK BD Petržalka, ktoré sa uskutočnili na ZD BD Petržalka, ktoré sa konalo dňa 15.5.2021

rok 2020

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 5.9.2020

rok 2019

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 27. 4. 2019

rok 2018

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 28. 4. 2018

Protokol o výsledku doplňujúcich volieb člena PD BD Petržalka a členov KK BD Petržalka, ktoré sa uskutočnili na ZD BD Petržalka, ktoré sa konalo dňa 28. 4. 2018

rok 2017

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 25. 3. 2017

Protokol o výsledku volieb členov VK, predsedu BD Petržalka, členov PD BD Petržalka a členov KK BD Petržalka, ktoré sa uskutočnili na ZD BD Petržalka, ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2017

rok 2016

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 9. 4. 2016

rok 2015

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 28. 3. 2015

rok 2014

Protokol o výsledku doplňujúcej voľby člena PD BD Petržalka, konanej na ZD BD Petržalka dňa 29. 3. 2014

Výpis uznesení ZD 29. 3. 2014

rok 2013

Protokol o výsledku opakovanej voľby členov PD BD Petržalka, ktoré sa uskutočnili na ZD BD Petržalka, ktoré sa konalo dňa 11. 5. 2013

Protokol o výsledku volieb členov VK, predsedu BD Petržalka, členov PD BD Petržalka a členov KK BD Petržalka, ktoré sa uskutočnili na ZD BD Petržalka, ktoré sa konalo dňa 23. 3. 2013

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 23. 3. 2013

rok 2012

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 14. 4. 2012

rok 2011

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 18. 6. 2011

ZD 18. 6. 2011

rok 2010

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 9. 10. 2010

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 27. 3. 2010

Uznesenie ZD BD Petržalka č. 13/10

Uznesenie ZD č. 17/10 zo dňa 27. 3. 2010

staršie zápisnice

ZD 28. 3. 2009

Výpis uznesení ZD BD Petržalka 28. 3. 2009

ZD 29. 3. 2008

ZD 31. 3. 2007

ZD 18. 3. 2006

ZD 19. 3. 2005

ZD 20. 3. 2004

ZD 29. 3. 2003

ZD 23. 3. 2002

ZD 19. 5. 2001

ZD 24. 2. 2001