Formulár pre elektronickú komunikáciu

Kontaktný formulár slúži výhradne pre klientov BD Petržalka, ktorým správca BD Petržalka spravuje bytové domy:

 


Zmluva o elektronickej komunikácii

Byt/byty (nebytové priestory), ktorých sa týka elektronická komunikácia
Vyplňte údaje pre najviac 3 byty/nebytové priestory.

1. Byt/NP

2. Byt/NP

3. Byt/NP