Kontaktný formulár pre klientov BD Petržalka

  • Úvod /
  • O nás /
  • Kontaktný formulár pre klientov BD Petržalka

Kontaktný formulár slúži výhradne pre klientov BD Petržalka, ktorým správca BD Petržalka spravuje bytové domy:

  • pre vlastníkov bytov, nebytového priestoru alebo garáže
  • pre nájomcov bytov, nebytového priestoru alebo garáže

Tento formulár bol vytvorený za účelom efektívnejšej komunikácie a zjednodušenia niektorých úkonov, ktoré naši klienti využívajú. O vybavení e-mailu bude klient informovaný.

Ak nie ste klientom BD Petržalka, prosím, použite tento formulár.

 Do políčka nižšie vpíšte vašu požiadavku.

Nahlásenie počtu bývajúcich osôb v byte:

Samoodpočet merača pretečeného množstva vody:

m3
m3
m3
m3

Samoodpočet pomerových rozdeľovačov tepla (meračov) na radiátoroch:

Prosíme o vyplnenie údajov podľa počtu meračov v byte.

Prosíme o vyplnenie údajov podľa počtu meračov v byte.

1. merač


2. merač


3. merač


4. merač


5. merač


6. merač

Prosíme o vyplnenie údajov podľa počtu meračov v byte.

Prosíme o vyplnenie údajov podľa počtu meračov v byte.

Do políčka nižšie vpíšte vašu požiadavku.